Podmínky a pravidla

Všeobecné podmínky pro pronájem obytných vozů

Základní podmínky

K zapůjčení karavanu musíte předložit 2 platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).

Minimální věk pro řízení je 23 let.

Úrazové pojištění se sjednává se spoluúčastí 5 % (minimálně 300 €).

Minimální doba pronájmu:

– mimo sezónu 3 noci,

– uprostřed sezóny 4 noci

– hlavní sezóna minimálně 7 nocí

Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na obytných automobilech (lepení, šroubování, vrtání atd.).

V karavanech je přísně zakázáno kouřit a vapovat, používat svíčky, převážet palivo v nádobách, prskavky atd.

Je zakázáno převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení – nábytek, stěny nebo podlahy (s výjimkou vyhrazených prostor).

V případě většího poškození interiéru nebo exteriéru budeme účtovat plnou částku (oprava nebo nákup nového kusu).

Na chemické toaletě je zakázáno používat běžný toaletní papír, používejte toaletní papír určený pro ekologickou toaletu.

Je zakázáno používat toalety bez chemikálií.

Nájemce je plně odpovědný za přepravované osoby a náklad.

Domácí zvířata jsou povolena pouze po předchozí domluvě a za poplatek.

V případě předčasného ukončení nájemní smlouvy se nájemné nevrací.

Pokud neznáte některý z postupů při manipulaci s vybavením karavanu, můžete v případě nouze využít rady pronajímatele, volejte +421 903 663 136, +421 911 378 336 – e-mail: info@epicvans.eu.

Pokud nájemce nedodrží dohodnutou dobu vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit pokutu ve výši 100,- € kromě částky odpovídající dennímu nájemnému, pokud je dohodnutá doba překročena o 24 hodin, je nájemce povinen zaplatit pokutu ve výši 100,- € za každých 24 hodin prodlení.

Platební podmínky

Rezervace karavanu na daný termín (přes web, e-mail, telefon) je platná pouze 5 dní. Záloha za rezervaci musí být uhrazena do tohoto data a slouží jako blokace termínu.

Pokud nebude záloha v této lhůtě uhrazena, bude obytný vůz nabídnut jako volný.

Při převzetí obytného vozu je třeba složit kauci ve výši 1 000 EUR (v hotovosti nebo bankovním převodem) na pokrytí případných škod, které nejsou kryty havarijním pojištěním atd.

Rezervační zálohy

50 % ceny pronájmu slouží jako termínový blok, zbývajících 50 % je třeba uhradit nejpozději 42 dní před začátkem pronájmu. Faktury jsou zasílány e-mailem

Předání a vrácení

Obytný vůz musí být odevzdán v přiměřeném stavu, uklizený, čistý, vyprázdněný a chemická WC kazeta musí být spláchnuta.

Karavan je možné po dohodě dopravit na požadované místo – za předem dohodnutý poplatek.

Při vrácení neuklizeného obytného vozu (WC, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme 100,- € za každé porušení (WC kazeta musí být vyprázdněna a spláchnuta).

Předání a převzetí obytného vozu a seznámení se s jeho provozem a vybavením trvá přibližně 60 minut – na tuto dobu si vyhraďte přibližně 60 minut, stejně jako na převzetí a kontrolu obytného vozu při jeho vrácení.

Pokud jste během cesty způsobili větší nebo menší poškození, opotřebení dílů nebo součástí, nahlaste to při vrácení obytného vozu. Pokud je poškození takového rozsahu, že znemožňuje další pronájem, je třeba jej nahlásit před vrácením (telefonicky, e-mailem, SMS).

V případě poruchy

Všechny naše obytné vozy jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale některé spotřebiče nebo jiné komponenty mohou mít poruchy.

Veškeré opravy a nákup náhradních dílů lze provádět pouze se souhlasem pronajímatele.

Nezapomeňte si vždy nechat vystavit řádný daňový doklad, který vám bude vrácen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození

V případě nehody/poškození obytného vozu (dopravní nehoda, živelná pohroma, vandalismus atd.) nebo poškození jiných věcí v obytném voze musíte vždy nejprve zavolat pronajímatele a poté policii a nechat sepsat protokol o nehodě pro pojišťovnu.

Pořiďte fotodokumentaci nehody – čím více fotografií, tím lépe. Nehodu vždy fotografujte ze všech stran, z dálky i zblízka.

Storno poplatky

Rezervační záloha je plně vratná za administrativní poplatek 25,- €, pokud je rezervace zrušena více než 6 týdnů před začátkem termínu. Méně než 6 týdnů před začátkem pronájmu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % celkové ceny pronájmu. Méně než 2 týdny před datem zahájení pronájmu činí poplatek 100 % celkové ceny pronájmu.

Zrušení

V případě poškození obytného vozu do té míry, že to znemožní pronájem, může půjčovna rezervaci zrušit. Zaplacená záloha bude vrácena v plné výši.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání, používání a uchovávání) svých osobních a citlivých údajů.

PODPISEM SMLOUVY O PRONÁJMU VOZIDLA NÁJEMCE SOUHLASÍ S PODMÍNKAMI PRONÁJMU VOZIDLA OD SPOLEČNOSTI Epic Travel s.r.o.